Şahin Yazılım
Ana Sayfa İletişim Ara
 
Diğer çözümlerimiz  
1. Kariyer Planlama
2. Fabrikalara Özel CRM uygulamaları
3. Restoran Takip Programı
4. İnternet Üzerinden Mağaza Yönetimi
5. Sigorta Acentesi Programı
Millenium E-Defter

E-Defter nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Kimler E-Defter Kullanmak Zorunda ?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile;

·          4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

·          6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

·          2013 takvim yılı içerisinde e-Fatura mükellefi olanlar

E-Deftere Geçiş Süreci

·          E-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak özel hesap dönemine tabi mükelleflerin 30/11/2014 tarihine kadar e-Defter uygulamasına başvurmaları ve Aralık ayı itibariyle e-deftere geçiş yapmaları zorunludur.

·          E-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak normal hesap dönemine tabi mükelleflerin ise en geç Aralık ayı içerisinde e-Defter uygulamasına başvurmaları ve 01/01/2015 tarihi itibariyle e-deftere geçiş yapmaları zorunludur.

E-Defter Başvuru Koşulları

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği kapsamında yevmiye defteri ve büyük defterlerini elektronik defter biçiminde oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

·          Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları

·          Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,

·          Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında mükellefler tarafından kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olmasıdır.

Neden Millenium E-Defter ?

·          Platform bağımsızdır.

·          Millenium Manager, Millenium Marketing müşterileri için, sistemlerine kolayca entegre edilebilir.

·          ERP programından bağımsızdır, ERP değişikliğinde, Millenium E-Defter için herhangi bir upgrade ve da ek çalışma gerekmez.

·          Diğer ERP programları için, text ya da excel ortamından veriler alınır. GIB’e yüklenmeden bütün kontrollerden geçirilir.

·          Kâğıt, kartuş, defter, ciltleme, noter vs. masrafları Millenium E-Defter ile ortadan kalkmış olur.

·          Bu işlemler için harcanan zaman ortadan kalmış olur.

·          E-Defter ile denetim kolaylığı hedefine ulaşılmış olur.

 
Şahin Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. A.Ş. 2007 Her Hakkı Saklıdır.