Şahin Yazılım
Ana Sayfa İletişim Ara
 
Diğer çözümlerimiz  
1. Rpos Kasa Satış Programı
2. Sıcak Satış Hugin Tiger T300 Entegrasyonu...
3. Kariyer Planlama
4. Fabrikalara Özel CRM uygulamaları
5. Restoran Takip Programı
6. İnternet Üzerinden Mağaza Yönetimi
7. Sigorta Acentesi Programı
Millenium E-Defter

E-Defter nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Kimler E-Defter Kullanmak Zorunda ?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile;

·          4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

·          6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

·          2013 takvim yılı içerisinde e-Fatura mükellefi olanlar

E-Deftere Geçiş Süreci

·          E-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak özel hesap dönemine tabi mükelleflerin 30/11/2014 tarihine kadar e-Defter uygulamasına başvurmaları ve Aralık ayı itibariyle e-deftere geçiş yapmaları zorunludur.

·          E-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak normal hesap dönemine tabi mükelleflerin ise en geç Aralık ayı içerisinde e-Defter uygulamasına başvurmaları ve 01/01/2015 tarihi itibariyle e-deftere geçiş yapmaları zorunludur.

E-Defter Başvuru Koşulları

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği kapsamında yevmiye defteri ve büyük defterlerini elektronik defter biçiminde oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

·          Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları

·          Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,

·          Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında mükellefler tarafından kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olmasıdır.

Neden Millenium E-Defter ?

·          Platform bağımsızdır.

·          Millenium Manager, Millenium Marketing müşterileri için, sistemlerine kolayca entegre edilebilir.

·          ERP programından bağımsızdır, ERP değişikliğinde, Millenium E-Defter için herhangi bir upgrade ve da ek çalışma gerekmez.

·          Diğer ERP programları için, text ya da excel ortamından veriler alınır. GIB’e yüklenmeden bütün kontrollerden geçirilir.

·          Kâğıt, kartuş, defter, ciltleme, noter vs. masrafları Millenium E-Defter ile ortadan kalkmış olur.

·          Bu işlemler için harcanan zaman ortadan kalmış olur.

·          E-Defter ile denetim kolaylığı hedefine ulaşılmış olur.

 
Şahin Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. A.ş. 2007 Her Hakkı Saklıdır.